Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję, iż :

Administratorem Danych Osobowych jest DENT s. c. Beata i Remigiusz Caban,

ul. Lwowska /20,22-400 Zamość, tel. 84 641-15-95.

Z Administratorem Danych Osobowych można się kontaktować w biurze Administratora lub telefonicznie.

Informacja o danych przetwarzanych na stronie WWW

Pani/Pana dane (adres IP, informacja o systemie i przeglądarce) przetwarzane będą do celów:

  • profilowania odwiedzających stronę,

  • dopasowania strony do preferencji osoby odwiedzającej,

  • pomiarów statystycznych.

Dane są zbierane automatycznie, po wejściu na stronę, jest to związane z funkcjonowaniem, zarządzaniem stronami oraz generowania statystyk: adres IP, typ urządzenia użytkownika, system operacyjny, dane lokalizacyjne.

Informacja o plikach cookie

Pliki cookie są wykorzystane do zbierania informacji o Pani/Pana zachowaniu w sieci, np. mogą zbierać informacje o odwiedza­nych przez Ciebie stronach, obejrzanych reklamach i inne informacje o Tobie (które mogą być wykorzystane również w celach handlowych).

Strony DENT s.c. w domenie dentcaban.pl wykorzystują pliki cookie przede wszystkim do ułatwienia Internaucie poruszania się po stronach oraz do mechanizmów zbierania statystyk. Strony DENT s.c. wykorzystują zewnętrzne pliki cookie pochodzące od Google oraz od Facebook przez co stają się oni współadministratorami danych. 

Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie mechanizmu plików cookie możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W przypadku zablokowania korzystania plików cookie będzie możliwe korzystanie z informacji zawartych na stronach DENT s. c. i nie powinny one wpłynąć na dostęp do informacji.

Podstawa prawna oraz prawa osób, których dane przetwarzamy

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art 6 lit f) Rozporządzenia – prawnie uzasadniony interes Administratora danych.

Dane mogą być przetwarzane do końca działalności DENT s. c.

Dane są przechowywane na serwerze usługodawcy na podstawie umowy powierzenia danych i mogą być przetwarzane na komputerach Administratora.

DENT s. c.. może dokonywać profilowania osób odwiedzających stronę w celu wykonania pomiarów statystycznych.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, niezgodnie z celem przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.